CAT BUNEA BAJA


L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) organitza el 2º Col·loqui Internacional sobre Canvi Climàtic en zones de muntanya, Pyradapt 2017, els dies 7 i 8 de novembre de 2017 en  Biarritz.

Crida_a_comunicacions_Circular_1_OPCC2_CAT


Presentació

Aquest col·loqui té com a objectiu ser un moment de trobada d’intercanvi de coneixements entre la comunitat científica i entitats de caràcter tècnic de diversa índole (instituts públics de recerca, col·lectius, universitats, organismes tècnics, associacions i serveis de l’estat) per actualitzar les bases de coneixement sobre l’impacte del canvi climàtic en zones de muntanya i reflexionar com els Pirineus poden adaptar-se a aquests efectes.

Aquest 2º Col·loqui neix arran dels èxits del 1º Col·loqui Internacional sobre Canvi Climàtic en zones de muntanya, organitzat per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) i que va tenir lloc a Pamplona al novembre del 2013. Les ponències i conclusions es poden consultar a la pàgina web: http://www.opcc-ctp.org/opcc_event/index_cat.html. Esperem que aquesta segona edició sigui tan reeixida com la primera. Les conclusions d’aquest 2º Col·loqui alimentaran l’informe sobre l’estat de l’art del coneixement del canvi climàtic als Pirineus que serà presentat en els 7 tallers sectorials que l’Observatori organitzarà durant 2018.


Crida a comunicacions

En el marc del 2º Col·loqui i per facilitar l’intercanvi de coneixements sobre el canvi climàtic, s’organitzaran 3 blocs temàtics en els quals tindran lloc les comunicacions orals breus. Us convidem a presentar un resum del vostre treball al 2º Col·loqui internacional sobre canvi climàtic en zones de muntanya. Totes les comunicacions han d’estar relacionades amb algun dels següents temes:

El clima en els Pirineus

Impactes, vulnerabilitats i adaptació en sistemes biofísics

Impactes, vulnerabilitats i adaptació en sistemes socioeconòmics

Les comunicacions seleccionades pel Comitè de Selecció podran ser presentades en el marc del Col·loqui a través de presentacions orals curtes (10 minuts aproximadament). Les conclusions del col·loqui seran publicades i alimentaran el futur “Informe sobre canvi climàtic al Pirineu” del projecte OPCC2. Els resums dels diferents projectes tindran una extensió màxima de 450 paraules, i hauran de ser introduïts en tres llengües diferents; francès, castellà i anglès. Una vegada seleccionats els resums, en una segona fase es sol·licitarà als autors l’enviament d’informació addicional sobre el seu treball.


Inscripcions

Les inscripcions seran gratuïtes però serà obligatòria la reserva de plaça omplint el formulari online del 2º Col·loqui, també accessible fent un “clic” en un dels temes de l’apartat anterior. 

L’autor o coautor de la comunicació haurà d’enviar les seves dades de contacte i el resum a través del formulari online. Veure annexe “Formulari d’enviament de comunicacions”.

Important: una vegada que s’hagi enviat el resum, no es podrà modificar. Per a qualsevol dubte poden escriure a l’email: info_opcc@ctp.org.


Dates importants

 • Obertura de la crida a comunicacions:                                        12 Abril 2017
 • Data límit per a l’enviament de resums (450 paraules)              12 Juny 2017
 • Notificació d’acceptació de resum:                                               30 Juny 2017
 • Data límit per a l’enviament de la comunicació (3-4 pàgines) 15 Setembre 2017

Criteris de selecció des resumens

 • Pertinència: coherència de la comunicació amb les temàtiques del col·loqui i de l’estratègia del OPCC.
 • Caràcter transversal: es valorarà que siguin comunicacions que tinguin en compte tant els impactes com les vulnerabilitats i l’adaptació al canvi climàtic.
 • Àmbit geogràfic: cobertura territorial de la comunicació. Es valorarà que els treballs siguin a escala del massís pirinenc.
 • Cooperació transfronterera: es valoraran positivament les comunicacions que tinguin un caràcter de cooperació entre més d’un territori.
 • Innovació: caràcter innovador i originalitat de la comunicació
 • Transferibilitat: possibilitat de transferir els resultats

Addicionalment a aquests criteris de selecció, el Comitè de Selecció vetllarà per mantenir un equilibri de representativitat de les temàtiques propostes, dels territoris i de gènere de les persones conferenciants.


Membres del Comitè de Selecció


Responsabilitats:

• Els organitzadors i el Comitè de Selecció declinen qualsevol responsabilitat devant de qualsevol recurs presentat per un tercer pel que fa a l’originalitat de les obres presentades.

• Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat davant qualsevol possible anul·lació d’aquesta proposta.

• L’entitat receptora i els encarregats de l’avaluació s’obliguen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i integritat de la informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar aquest procés.


Qui organitza

L’Observatori Pirinenc és una iniciativa transfronterera de cooperació territorial de la Comunitat de Treball de Pirineus (CTP), llançada en 2010 sota la presidència de Midi-Pyrenees, en matèria de canvi climàtic. Els membres de la CTP, i per tant, de l’OPCC, són el Principat d’Andorra y els Governs de la Regió Nouvelle-Aquitaine, Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra, Regió de la Regió Occitanie.

L’OPCC té com a objectiu realitzar un seguiment i comprendre el fenomen del canvi climàtic als Pirineus per ajudar al territori a adaptar-se als seus impactes. La seva visió és ser la plataforma de referència sobre coneixement en adaptació al canvi climàtic en zones de muntanya.

La CTP és el soci principal del projecte OPCC2 i compta amb sis socis estratègics, de tots dos costats de la frontera, que lideren els següents eixos de treball temàtics:

 • Universitat de Zaragoza, climatologia (Projecte CLIMPY);
 • Institut Pirinenc d’Ecologia del CSIC, els ecosistemes de turberas i llacs d’alta muntanya (Projecte REPLIM);
 • Forespir, boscos (Projecte CANOPEE);
 • Conservatori Botànic dels Pirineus, flora (Projecte FLORAPYR);
 • Estació experimental Aula Dei del CSIC juntament amb l’Agència de Recerca Geològica i Minera (BRGM) l’eix temàtic de recursos hídrics.

Els projectes OPCC2, CLIMPY, REPLIM, CANOPEE i FLORAPYR estan cofinançats al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través de l’Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

El 2º Col·loqui internacional sobre canvi climàtic en zones de muntanya, Pyradapt 2017, està organitzat en el marc del projecte OPCC2.


socios +confo.cat